top of page

I strive for a classic balance in my work, and I make no secret of the fact that many of my images relate to the imagery of former - often modernist - colleagues. This is due to my background and education, and I see no point in denying this.  However, I will always try to avoid the epigonism. The rhythmic whole I strive for is entirely my own, I constantly try to find the point where I feel that every single element in the composition falls into place. I do not always succeed, but I try!

I am now affiliated with KB Contemporary gallery, located at Frydenlundgata 12, and led by the experienced owner and curator Knut Blomstrøm.

Any inquiries regarding my work should be made to the gallery. See Contact.

REFERANSER

Hilde Mørch:

 

 

"Erik Wessel's photo series invites associations

to bygone times, yet in many ways

are also timeless and can be perceived as abstract, harmonious

compositions The exhibition was strong, aesthetic,

solid and well executed."
( From a review of the exhibition "Pictures from a collector's house" Trafo Kunsthall 2016 )

Hilde Mørk is the leader of the
Kunsthistorisk Prosjektsenter.
She is an art historian with

mag.art, a curator and author.

Lars Elton:

 

 

"Now I have finally seen Erik Wessel's exhibition at KB Contemporary. Scary good pictures. Scary because I hate boxing (violent "sports", in my opinion), good because our painting professor emeritus reveals his masterful, artistic mindset in the processing of photographs."


(Lars Elton on Facebook)
 

Holger Koefoed:

 

 

"..........de som hadde trodd at maleriske 
problemstillinger og maler-stofflige virkninger ikke hadde noe med 
photoshop-baserte og digitalproduserte bilder å gjøre, bør revurdere  
sine synspunkter. Det er et faktum at malerkunstnerisk kompetanse 
fra senmodernismens glanstid i Norge kan komme et kunstprosjekt
i etter-modernismens tid til gode. Wessels kunst viser i så måte vei" 
(Omtale av separatutstilling i "Kunstverket Galleri" 2005)

 

 


Holger Koefoed er kunsthistoriker 
og forfatter av en rekke bøker om 
kunst. Han har vært leder av under- 
visningsavdelingen ved Nasjonal- 
galleriet i Oslo og har vært første- 
amanuensis ved Kunsthøgskolen i 
Oslo, KHiO.


 

Tommy Olsson:

 

 

"..........It will not surprise me if parts of the public convert to Catholicism or attend a revival meeting as a consequence of this exhibit. It’s that heavy."
(From criticism of the exhibition "Without a look12016 - pictures from Nidaros Cathedral" Trafo Kunsthall 2017)

 

 


Tommy Olsson is an artist, curator
and musician. He contributes 
criticism to "Klassekampen".


 

Gustav Borgersen:

 

 

"....... Å løse det fotografiske øyeblikket fra tiden, ordne formene på en flate, å innordne dem etter strengt kompositoriske krav, å etterbehandle linjer og farger, helt til man finner den rette kontrasten der og tonen her. Nærmer vi oss ikke nettopp maleriet nå?"
(Fra kritikk i Adresseavisa i forb. med utstilling i Galleri Ismene 2017)

 

 


Gustav Borgersen er universitets- 
biblotekar, fagansvarlig billedkunst 
ved NTNU, Trondheim. Han skriver 
kunstkritikker i Adresseavisa.


 

Frida Forsgren:

 

 

 

"..........det er en fryd å la øynene vandre mellom alle
myriadene av detaljer i disse fotografiene: Fra de rette 
stolryggene på gulvet, måten vokslysene i lysestakene er 
avrundet i kantene, fargespillet i glassmaleriene, til de 
maleriske kvalitetene i steinene. Her er alle detaljer med, 
og alle oppleves like sterkt og like viktig."
(Fra kritikk av utstillingen "Lukket rom - åpent landskap" Bomuldsfabriken Kunsthall 2018)

 

Frida Forsgren har doktorgrad
i kunsthistorie, og arbeider som 
føsteamanuensis ved Universitetet 
i Agder.Hun skriver kritikker i 
Fædrelandsvennen


 

Steinar Elstrøm:

 

 

"..........den røde tråden i hans kunstneriske virke. Som
konsekvent holdning har dette nødvendigvis ført til at han 
har opptrått i hva man for en del år siden ville kalle den 
institusjonelle kunstens marginale områder, men som idag,  
ifølge den relasjonelle estetikken har blitt selve kjernen 
i kunstfeltet."

 

 


Steinar Elstrøm er billedkunstner
og lektor ved Kunsthøgskolen i Oslo 
Som maler er han representert i en 
rekke museer og samlinger, bl.a. 
Museet for samtidskunst og 
arkitektur i Oslo


 

Markus Stabel:

 

 

"Selv om den grunnleggende gramatikken i Wessels bilder 
er basert på klassiske komposisjonsprinsipper, er det alltid 
en "diskusjon" på gang i bildet. Gjennomgående blir de 
etablerte reglene for "god komposisjon" presset, utfordret 
eller innfridd hos publikum møter de betrakterens egne 
referanser, synspunkter og minner. Det er i møtet med om- 
verdenen at bilder får liv, og det er i dette spennet jeg opp- 
lever at Erik Wessels bilder vibrerer."


Som kunstner opererer 
Markus Stabel innenfor 
feltene maleri, video og 
musikk.Til daglig arbeider 
han som utstillingstekniker 
ved Nasonalmuseet for 
kunst, arkitektur og design 
i Oslo.


 

bottom of page